https://mobirise.com/Életvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláigÖsszehasonlító kutatási eredmények


Az Életrevaló iskolák jellegzetességeinek feltárása

2013 szeptemberében a Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány olyan kutatási programot indított, melynek fókuszában az Életrevaló iskolák lehetséges eltérései álltak a többi (a programot még nem alkalmazó) iskolához képest.


A cél az volt, hogy egyéni-, csoport- és szervezeti szinten, valamint mind emberi-, mind technikai dimenzióban megmérjük az Életrevaló program lehetséges hatásait a gyermekek és a pedagógusok attitűdjeire, viselkedésére és mentális állapotára. 2014 januárjában együttműködő partnerként csatlakozott a kutatáshoz a Pécsi Tudományegyetem is Lengvárszky Attila oktatási igazgató vezetésével.


A vizsgálat során a programot 4 éve alkalmazó, illetve a programmal újonnan induló iskolák eredményei kerültek összevetésre. A vizsgálati mintát 13 iskola 305 pedagógusa és 11 iskola 108 diákja alkotta.


Eredményeink a következők:1. A régi iskolák pedagógusai életvezetési kompetenciáik tekintetében jobban teljesítettek az újonnan induló iskolák pedagógusaihoz képest.
2. A régi iskolák diákjai játékos vizsgálati helyzetben jelentősen több empatikus kommunikációs készségre, valamint nyer-nyer együttműködésre utaló viselkedéses megnyilvánulást mutattak.

3. A 7 szokást 4 éve alkalmazó intézmények diákjai jelentősen alacsonyabb értékeket értek el mind a szomorúság, mind az anhedónia (örömtelenségérzés) mértékét illetően is.